Audyty bezpieczeństwa pożarowego

W ramach audytu w zakresie ochrony przeciwpożarowej inżynierowie pożarnictwa firmy Brasa prowadzą kompleksową ocenę warunków bezpieczeństwa pożarowego

na terenie obiektu lub całościowo instalacji lub zakładu, nie tylko korzystając z własnego doświadczenia i wiedzy w odniesieniu do przepisów przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych oraz innych szczególnych w zakresie prowadzonej działalności, ale również przy pomocy narzędzi oceny stanu faktycznego.

W ramach audytu ppoż. nasi specjaliści prowadzą również pomiary środowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy pomocy czujników stężeń substancji niebezpiecznych, w tym palnych gazów, par cieczy i pyłów palnych oraz za pomocą kamer termowizyjnych.

 

Korzystając z naszego doświadczenia mamy na uwadze, to iż pomiary termowizyjne instalacji, urządzeń i maszyn mogących się nagrzewać niejednokrotnie pozwoliły uniknąć lub wyeliminować zagrożenia pożarowe, mogące skutkować niepowetowanymi stratami materialnymi oraz przestojem procesu lub produkcji instalacji lub całych zakładów.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brasa Sp. z o.o. z siedzibą Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.