Audyt EX

Specjaliści Brasa posiadający niezbędne kwalifikacji Menedżerów MEx prowadzący audyt w zakresie ochrony przeciwwybuchowej na instalacjach i zakładach, 

gdzie mogą występować strefy Ex zawsze odnoszą warunki faktyczne w zakresie bezpieczeństwa do aktualnych standardów wiedzy, w tym Polskich i Europejskich norm technicznych.

Niejednokrotnie w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego nasi inżynierowie prowadzący pomiary instalacji i środowiska pracy przy pomocy specjalistycznych narzędzi pomiarowych, w tym czujników stężeń substancji wybuchowych oraz kamer termowizyjnych.

Istotnym narzędziem do oceny ryzyka wybuchu są wyniki audytu kamerami termowizyjnymi, w celu dookreślenia możliwych źródeł zapłonu lub eliminacji niesprawnych urządzeń lub maszyn. Pomiary termowizyjne są szczególnie niezbędne w czasie audytów zakładów, gdzie występują pyły palne, w tym branży spożywczej, przetwórstwa rolnego, farmaceutycznej, odzieżowej lub energetycznej.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brasa Sp. z o.o. z siedzibą Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.