Szkolenia online

Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem, oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Zagrożenie w zakresie tworzenia atmosfer wybuchowych dla zakładu wynikało z istniejącej instalacji procesowej gazu ziemnego do maszyn metalurgicznych.

 

Zakres prac obejmował dokonania oceny zagrożenia wybuchem, w tym klasyfikację stref zagrożenia wybuchem w oparciu o aktualne standardy techniczne i zasady wiedzy, analizę ryzyka wybuchowego oraz dobranie adekwatnych środków ochronnych dających akceptowalny poziom ryzyka wybuchu.

Dobór właściwych środków ochronnych miało na celu minimalizację zagrożeń w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych, a w szczególności minimalizację zasięgu stref zagrożenia wybuchem i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, jak i całemu procesu.


Opracowana dokumentacja pozwoli zakładowi realizować proces zgodnie z wymaganiami Dyrektyw ATEX User 1999/92/WE.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brasa Sp. z o.o. z siedzibą Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.