Ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu

Na osobie, która odpowiedzialna jest za dany obiekt, ciąży obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem (nałożony przez przepisy przeciwpożarowe).

 

Opisywany dokument to wymóg, który pozwala na zidentyfikowanie rodzaju oraz zasięgu stref zagrożonych wybuchem. Służy on również do wskazania czynników mogących zainicjować zapłon oraz oszacowania możliwego przyrostu ciśnienia wybuchu. 

 

Wymagania Dyrektywy ATEX a ocena zagrożenia wybuchem

Odpowiednio przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem to podwójny atut dla pracodawcy lub inwestora. Nie tylko pozwala na ustalenie dalszego określenia bezpiecznych warunków pracy w firmie, ale również umożliwia optymalizację kosztów inwestycyjnych. Dodatkowo, rzetelna ocena zagrożenia wybuchem najczęściej stanowi solidną podstawę do oceny ryzyka wybuchu wymaganej Dyrektywami „ATEX” oraz „ATEX User”. Analiza ryzyka wybuchu uwzględnia środki techniczne, technologiczne, bezpieczeństwa i organizacyjne. Tyczy się to również inwentaryzacji urządzeń oraz innych czynników mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na daną sytuację.

Mamy pewność, iż wynik oceny zagrożenia wybuchem jest podyktowany, przede wszystkim, rzetelnością inżynierów mających za zadanie opracowanie dokumentacji, dlatego nasze usługi przeprowadzane są przez zespół ekspertów, których cechuje rzetelność wykonywanej pracy.

 

To właśnie oni sporządzą opracowania, w potwierdzenie ich kompetencji znajduje się w posiadaniu tytułu „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Skontaktuj się

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brasa Sp. z o.o. z siedzibą Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.