Aktualności

Fotowoltaika

 

 

Instalacja fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje biogazu rolniczego notują ogromne tempo wzrostu budowy w Polsce. Budowy tych instalacji może stanowić inwestycję powiązaną z obiektem projektowanym lub istniejącym oraz stanowić odrębny obiekt budowlany.

 

Przejdź

Szkolenia Online

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w trosce o ich bezpieczeństwo, w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju, zespół Brasa pragnie zaproponować naszym obecnym oraz przyszłym klientom szkolenia realizowane w formach bezkontaktowych.

 

Przejdź

Ocena zagrożenia wybuchem

 

 

W trzecim numerze prestiżowego kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” ukazał się artykuł naszego inżyniera Pawła Obważanka „Ocena Zagrożenia Wybuchem wg Dyrektywy ATEX”.

 

Przejdź

SZKOLENIA ATEX ONLINE

 

 

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwwybuchowej (Dyrektyw ATEX 1999/92/WE oraz 2014/34/UE) są elementem niezbędnym w systemie zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.

 

Przejdź

OPRACOWANIE OCENY RYZYKA WYBUCHU

 

 

Zagrożenie w zakresie tworzenia atmosfer wybuchowych dla zakładu wynikało z istniejącej instalacji procesowej gazu ziemnego do maszyn metalurgicznych.

OPERATY PRZECIWPOŻAROWE

 

 

Rok 2021 dla inżynierów i rzeczoznawców ppoż. Brasa przyniósł wiele wyzwań związanych z opracowaniem dokumentacji dla różnorodnych branż przemysłowych, w tym petrochemicznej, spożywczej, metalurgicznej oraz przemysłu zbrojeniowego.

 

Przejdź