Analiza HAZOP

Zarządzenie ryzykiem w przemyśle służy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz jest ściśle związane  z rosnącą liczbą wypadków i poważnych awarii, które przynoszą poważne straty ludzkie i majątkowe.

 

Podstawą systemu zarządzania ryzykiem procesowym jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka procesowego. Opracowano liczne metody i narzędzia, które służą do osiągnięcia właściwego poziomu bezpieczeństwa  i minimalizacji ryzyka. Dobra identyfikacja instalacji w kontekście lokalizacji, stosowanych parametrów operacyjnych, aparatury, system  w zabezpieczeń i ochrony, częstości awarii poszczególnego wyposażenia, a także systemu zarządzania bezpieczeństwem uzupełniają wstępne dane niezbędne do rozpoczęcia prac analitycznych. W pierwszym etapie analizy dokonuje się identyfikacji źródeł zagrożeń procesowych, wykorzystując różne metody jakościowe, np. PHA lub studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP.

Analizę HAZOP wykonuje zespół specjalistów, którzy biorąc pod uwagę informacje i materiały dotyczące analizowanej instalacji (tj. opis procesu, schemat technologiczno-procesowy PFD i/lub schematy, specyfikacje aparaturowe, właściwości fizyczne i chemiczne substancji niebezpiecznych, mapy instalacji, informacje o automatyce procesowej i zabezpieczeniowej, instrukcje technologiczne, ruchowe i awaryjne, bilanse materiałowe), w systematyczny sposób bada poszczególne części instalacji pod kątem powstawania odchyleń od założonych parametr w procesu oraz analizuje, czy te odchylenia mogą mieć negatywny wpływ na występowanie określonych negatywnych skutków zdarzeń awaryjnych.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brasa Sp. z o.o. z siedzibą Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.